Ogólne:

Wynagrodzenie opiekuna praktyk

Instrukcje organizacji praktyk dla jednolitych studiów magisterskich:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna >> Liczba godzin praktyk >>
Pedagogika specjalna >> Liczba godzin praktyk >>

Instrukcje organizacji praktyk wg. kierunków dla studiów pierwszego stopnia:

Administracja >>  Liczba godzin praktyk >>
Bezpieczeństwo wewnętrzne >> Liczba godzin praktyk >>
Filologia angielska >> Liczba godzin praktyk >>

Instrukcje organizacji praktyk wg. specjalności dla studiów drugiego stopnia:

Administracja publiczna >> Liczba godzin praktyk >>
Bezpieczeństwo publiczne>> Liczba godzin praktyk >>

Instrukcje organizacji praktyk wg. specjalności dla studiów podyplomowych:

Administracja publiczna >> Liczba godzin praktyk >>
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną >> Liczba godzin praktyk >>
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu >> Liczba godzin praktyk >>
Logopedia ogólna >> Liczba godzin praktyk >>
Pedagogika specjalna >> Liczba godzin praktyk >>
Przygotowanie pedagogiczno – metodyczne >> Liczba godzin praktyk >>