Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego została powołana 1 grudnia 2011 roku. Kierownikiem katedry został powołany prof. dr hab. Wojciech Lamentowicz. Badania Katedry oscylują wokół problemów związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej.

gorynski

 

Kierownik Katedry

dr Grzegorz Goryński

 

Pracownicy Katedry:
prof. dr hab. Andrzej Misiuk
dr hab. Janusz Gierszewski, prof. PWSH
dr Marek Enerlich
dr Grzegorz Goryński
dr Grzegorz Michniewicz

Osoby współpracujące z Katedrą:
dr hab. Krzysztof Kalka, prof. nadz.
dr hab. Arkadiusz Karwacki prof. PWSH „Pomerania”
mgr Krzysztof Bodziński
mgr Monika Lizakowska
mgr Katarzyna Nowak
mgr inż. Marcin Wróblewski
mgr Grażyna Michna