Katedra Administracji została utworzona 1 września 2010 roku na podstawie zarządzenia Jego Magnificencji Rektora PWSH „Pomerania” dr Janusza Gierszewskiego. Głównym celem Katedry Administracji jest prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej z zakresu administracji. Ma ona interdyscyplinarny charakter i skupia różne nauki prawników i politologów. Zainteresowanie naukowe pracowników koncentrują się wokół studiów i analiz dotyczących problemów historii, struktury, pozycji i funkcji administracji publicznej, jej otoczenia politycznego, społecznego i ekonomicznego. Podejmowane są badanie w zakresie formułowania i prowadzenia polityki rozwoju regionalnego, lokalnego przez instytucje samorządu terytorialnego. Jednocześnie poszczególni pracodawcy podejmują tematykę badawczą jednorodną, która jest zgodna z ich zainteresowaniami badawczymi.

enerlich

Kierownik Katedry

dr Enerlich Marek

 

 


Pracownicy Katedry:
prof. dr hab. Maciejewski Tadeusz
dr hab. Kalka Krzyztof, prof. nadz.
dr hab. Gierszewski Janusz, prof. nadz.
dr Goryński Grzegorz
dr Miliszewski Kamil
dr Żuchowski Waldemar
dr Ropińska Bogumiła

Osoby współpracujące z Katedrą:
dr hab. Karwacki Arkadiusz prof. PWSH „Pomerania”
dr Ropińska Bogumiła
mgr Barton Brygida
mgr Brunka Mariusz
mgr Księska Monika
mgr Michna Grażyna
mgr Nowak Katarzyna