Wpłat można dokonywać na konto uczelni:

Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna
„POMERANIA” w Chojnicach
89-620 Chojnice, ul. Świętopełka 10

28 2490 0005 0000 4530 9434 3524

(w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko studenta oraz czego dotyczy wpłata, np. czesne za …. semestr lub za miesiąc ….)
–>pobierz przelew bankowy <–

Proszę pamiętać, że czesne uznaje się zapłacone z datą wpływu
na konto uczelni.