Dlaczego warto studiować Bezpieczeństwo Wewnętrzne

· Warto studiować administrację, dlatego, że są to studia, które dają nadzwyczaj duże możliwości zatrudnienia.
W szczególności możliwości zatrudnienia w administracji państwowej, samorządowej i prywatnej.
· Absolwent ma możliwość podjęcia również własnej działalności gospodarczej.
· Absolwent administracji zna się zarówno na prowadzeniu biznesu, jak również ma doskonałą orientację w przedmiotach prawniczych. Specjalista z zakresu administracji jest wykształcony wszechstronnie.
· Dyplom PWSH „ Pomerania” daje przepustkę do awansu zawodowego i sukcesu na rynku pracy. Administracja to znakomite studia dla osób pracujących, które chcą uzupełnić swoje wykształcenie.

Dlaczego warto studiować Bezpieczeństwo Wewnętrzne w PWSH Pomerania

· Współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową z renomowanych krajowych ośrodków naukowych.
· Zatrudniamy doświadczonych praktyków.
· Realizujemy programy kształcenia w nowoczesnej bazie dydaktycznej i przyjaznej atmosferze.
· Umożliwiamy rozwój zainteresowań (m.in. koła naukowe, seminaria, przedmioty do wyboru).
· Organizujemy praktyki w wyspecjalizowanych placówkach.
· W naszej uczelni mają oni możliwość uczenia się dwóch języków obcych – języka angielskiego i niemieckiego w dużym wymiarze godzin.
· Przygotowujemy studentów do kontynuowania studiów na II stopniu.

Gdzie można pracować po kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są przygotowani do podjęcia pracy w organach administracji publicznej różnego szczebla. Dotyczy to zwłaszcza zatrudnienia w służbach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa (jak np. Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Celna) oraz w organach i służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powszechne i zarządzanie kryzysowe (np. Państwowa Straż Pożarna, Wojsko Polskie, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego)

Specjalności na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

· Bezpieczeństwo i porządek publiczny
· Zarządzanie kryzysowe