Dlaczego warto studiować PEDAGOGIKĘ?

  • Ponieważ działalność pedagogiczna jest „ponadczasowa”, była, jest i będzie potrzebna, stwarza pewność i stabilność zatrudnienia.
  • Gdyż jest to praca z ludźmi, szczególnie interesująca, żywa, dynamiczna, stawiająca nowe wyzwania, realizująca pasje i misję.
  • Dlatego, że działania pedagogiczne obejmują de facto całe społeczeństwo, od dzieci po seniorów, stąd każdy może znaleźć interesujące go pole pracy z ludźmi.
  • Ponadto wybrać można liczne, zróżnicowane i atrakcyjne specjalności studiów, prowadzące do różnego rodzaju pracy społeczno-pedagogicznej, do wielu miejsc zatrudnienia oraz wielu różnych dróg rozwoju zawodowego i kariery.

Dlaczego warto studiować PEDAGOGIKĘ w PWSH „Pomerania” w Chojnicach

  •  Współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową z renomowanych krajowych ośrodków naukowych .
  • Zatrudniamy doświadczonych praktyków.
  • Realizujemy programy kształcenia w nowoczesnej bazie dydaktycznej i przyjaznej atmosferze.
  • Umożliwiamy rozwój zainteresowań (m.in. koła naukowe, seminaria, przedmioty do wyboru).
  • Organizujemy praktyki w wyspecjalizowanych placówkach.
  • Przygotowujemy studentów do kontynuowania studiów na II stopniu.

Gdzie może pracować PEDAGOG?

  •  W placówkach oświatowych.
  • W placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz resocjalizacyjnych i penitencjarnych.
  • W instytucjach wsparcia, pomocy i opieki.
  • W organizacjach działających w obszarze opieki, wychowania i profilaktyki.

Specjalności na kierunku PEDAGOGIKA

  •  Przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Opiekuńczo-wychowawcza
  • Pedagogika zdrowia
  • Resocjalizacja