Dlaczego warto studiować PEDAGOGIKĘ?

 • Ponieważ działalność pedagogiczna jest „ponadczasowa”, była, jest i będzie potrzebna, stwarza pewność i stabilność zatrudnienia.
 • Gdyż jest to praca z ludźmi, szczególnie interesująca, żywa, dynamiczna, stawiająca nowe wyzwania, realizująca pasje i misję.
 • Dlatego, że działania pedagogiczne obejmują de facto całe społeczeństwo, od dzieci po seniorów, stąd każdy może znaleźć interesujące go pole pracy z ludźmi.
 • Ponadto wybrać można liczne, zróżnicowane i atrakcyjne specjalności studiów, prowadzące do różnego rodzaju pracy społeczno-pedagogicznej, do wielu miejsc zatrudnienia oraz wielu różnych dróg rozwoju zawodowego i kariery.

Dlaczego warto studiować PEDAGOGIKĘ w PWSH „Pomerania” w Chojnicach

 •  Współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową z renomowanych krajowych ośrodków naukowych .
 • Zatrudniamy doświadczonych praktyków.
 • Realizujemy programy kształcenia w nowoczesnej bazie dydaktycznej i przyjaznej atmosferze.
 • Umożliwiamy rozwój zainteresowań (m.in. koła naukowe, seminaria, przedmioty do wyboru).
 • Organizujemy praktyki w wyspecjalizowanych placówkach.
 • Przygotowujemy studentów do kontynuowania studiów na II stopniu.

Gdzie może pracować PEDAGOG?

 •  W placówkach oświatowych.
 • W placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz resocjalizacyjnych i penitencjarnych.
 • W instytucjach wsparcia, pomocy i opieki.
 • W organizacjach działających w obszarze opieki, wychowania i profilaktyki.

Specjalności na kierunku PEDAGOGIKA

 •  Przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika zdrowia
 • Resocjalizacja