DZIEKAN
Przewodniczący Rady Wydziału
dr Marek Enerlich
(DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I ADMINISTRACJI)

prof. dr hab. Juliusz Jundziłł    Kierownik Katedry Pedagogika

dr hab. Krzysztof Kalka           Kierownik Katedry Administracja

dr hab. Arkadiusz Karwacki     przedstawiciel nauczycieli akademickich

dr Grzegorz Goryński              przedstawiciel nauczycieli akademickich

mgr inż. Ewa Baranowska       przedstawiciel pracowników

Natalia Platta                          przedstawiciel studentów

Weronika Dziarnowska        przedstawiciel studentów