Katedra Pedagogiki rozpoczęła swoją działalność 1 września 2010 roku na podstawie zarządzenia Jego Magnificencji Rektora PWSH „Pomerania” dr Janusza Gierszewskiego. Głównym celem Katedry Pedagogiki jest prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej z zakresu pedagogiki. Zadaniem jednostki jest dbanie właściwy poziom zajęć dydaktycznych prowadzonych przez wykładowców Katedry oraz upowszechnianie wiedzy na temat współczesnych problemów pedagogicznych. Katedra zajmuje się inicjowaniem i prowadzeniem badań ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb najbliższego regionu i miasta Chojnice. Ukierunkowuje prace badawcze pracowników i studentów tak, aby służyły lokalnym i regionalnym społecznościom, instytucjom, środowiskom oraz sprzyjały optymalizacji szeroko rozumianej praktyki wychowawczej i dydaktycznej.
Główne problemy badawcze podejmowane w Katedrze koncentrują się wokół następujących zagadnień:
  • analiza procesów wychowania u samowychowania, nauczania i uczenia się, uspołeczniania i uczestnictwa w kulturze,
  • rozpoznawanie istotnych dla przebiegu i efektów procesów wychowawczych kontekstów społecznych, kulturowych i ekonomicznych,
  • badanie funkcjonowania instytucji edukacyjnych, opiekuńczo – wychowawczych, kulturalno – oświatowych i socjalnych,
  • diagnozowanie zagrożeń wychowawczych i patologii społecznych w grupach, instytucjach i środowiskach,
  • inicjowanie i wdrażanie nowatorskich działań wychowawczych i edukacyjnych (projektów, eksperymentów).
Katedra w ramach swej działalności obejmuje opieką projekty badawcze realizowane przez pracowników, a także wspiera rozwój naukowy młodej kadry. Ważnym jej zadaniem jest rozwijanie zainteresowań studentów problematyką pedagogiczną oraz inspirowanie do podejmowania tematów odnoszących się do aktualnych kwestii wychowawczych i edukacyjnych w regionie.

junndzil

Kierownik Katedry

prof. dr hab. Juliusz Jundziłł

 

 


Pracownicy Katedry:
prof. Andrzej Bronk
prof. Włodzimierz Jastrzębski
prof. Christian Giordano
prof. Nina Tamarska
prof. Barbara Gogol – Drożniakiewicz
dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. PWSH „Pomerania” 
dr Wioleta Cieplich – Trojanek
dr Elżbieta Gomułka
dr Tadeusz Kluz
dr Elżbieta Kościńska
dr Wiesław Lesner
dr Karina Luśtoń
dr Ignacy Sitko
dr Jalanta Spychalska – Kamińska

Osoby współpracujące z Katedrą:
dr hab. Tomasz Biernat prof. PWSH „Pomerania”
dr hab. Paweł Izdebski
dr Danuta Apanel
dr Ewa Murawska
dr Wiesław Piestrzyński
mgr Marek Baczyński
mgr Elżbieta Draws
mgr Bogdan Kuffel
mgr Tomasz Klaman
mgr Monika Księska
mgr Monika Kitowska
mgr Mirosław Laskowski
mgr Zofia Myszka
mgr Wiesław Nynca
mgr Jadwiga Pestka
mgr Dorota Podemska
mgr Grzegorz Pawłowski
mgr Ewa Sawicka
mgr Grażyna Szumska