Uwaga studenci

Uwaga studenci

Oferta dla osób z dyplomem studiów wyższych I stopnia w dyscyplinie nauk pedagogika, które chcą zdobyć tytuł magistra pedagogiki i ukończyć 5-letnie jednolite studia magisterskie w czasie znacznie krótszym niż 5 lat ( 2-3 lata).

Dzięki zaliczeniu podobnych przedmiotów z poprzednich studiów można zdobyć pełne wykształcenie pedagogiczne, umożliwiające dostęp do zawodu pedagoga (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *