PWSH Pomerania zaprasza

PWSH Pomerania zaprasza

Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Chojnicach zaprasza na :

studia drugiego stopnia – administracja oprócz specjalności administracji publiczna proponujemy dwie nowe specjalność: prawo pracy i kadry oraz cyberbezpieczeństwo w administracji.

Dla absolwentów studiów licencjackich z pedagogiki proponujemy możliwość ukończenia studiów magisterskich z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej lub pedagogiki specjalnej 2 lub 3 lata (czas studiów zależy od efektów kształcenia zrealizowanych w trakcie studiów licencjackich).

W okresie przejściowym (ustawodawca dał czas do 2026r.) do pracy w charakterze pedagoga specjalnego wystarczą studia
podyplomowe, później jedynie jednolite studia magisterskie z pedagogiki specjalnej, w związku z tym zapraszamy do uzupełniania studiów w trybie magisterskim.

Zapraszamy również do studiowania na nowych kierunkach studiów :
edukacja włączająca, integracja sensoryczna, egzekucja sądowa i administracyjna, BHP i ochrona danych osobowy, zamówienia publiczne.

Oferta wszystkich studiów podyplomowych (resocjalizacji, oligofrenopedagogika itd.) dostępna na stronie internetowej uczelni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *