Psychologia – Nowy Kierunek

Psychologia – Nowy Kierunek

Z radością informujemy, że  PWSH ,,Pomerania” otrzymała zgodę Ministra
Edukacji i Nauki na prowadzenie kierunku PSYCHOLOGIA jednolite studia
magisterskie. Zapraszamy na dwie specjalności: psychologia kliniczna i
psychologia społeczna.

Zgodnie z badaniami MEiN opublikowanymi w dniu  20 stycznia 2023r i
badaniami portalu pracuj.pl PSYCHOLOG jest zawodem z TOP 10 na rynku
pracodawców.

Rozpoczynamy nabór na studia jednolite magisterskie  kierunek PSYCHOLOGIA oferujemy dwie specjalności do wyboru : psychologia kliniczna oraz psychologia społeczna.

PWSH „Pomerania” prowadzi również jednolite studia magisterskie na kierunkach:

 • Pedagogika specjalna
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia II stopnia na kierunku administracja w specjalnościach:

 • Prawo pracy i kadry
 • Administracja publiczna
 • Bezpieczeństwo publiczne

Studia licencjackie na kierunkach:

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Filologia angielska

Studia podyplomowe – różne kierunki – m.in. :

 • Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Logopedia
 • Pedagogika korekcyjna z psychopedagogiką
 • Surdopedagogika
 • Tyflopedagogika
 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • HIT – historia i teraźniejszość
 • Integracja sensoryczna
 • Psychotraumatologia
 • Psychodietetyka
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Prawo pracy i kadry
 • Bazy danych i procedura administracyjna
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *