Zapoznaj się z ofertą studiów!

Zapoznaj się z ofertą studiów!

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować o ofercie studiów podyplomowych prowadzonych przez Powszechną Wyższą Szkołę Humanistyczną Pomerania w Chojnicach Filia w Starachowicach w roku szkolnym 2020/2021.

Od kilku lat w kształceniu studiów podyplomowych wykorzystujemy nowoczesne metody nauczania m.in. techniki kształcenia na odległość, jesteśmy przygotowani na konieczność kształcenia zdalnego, jednakże mamy nadzieję, że będziemy mogli się spotykać z Państwem w formach KONTAKTOWYCH lub MIESZANYCH. Nasza oferta jest zgodna
z wymogami zarówno MNiSW jak i MEN oraz priorytetami Kuratoriów Oświaty.

Oferujemy pomoc i wsparcie w wypełnieniu dokumentów dotyczących  pozyskania funduszy na kształcenie na studiach podyplomowych lub specjalizacji ze środków europejskich ( KFS do 100%) bądź bezprocentowych pożyczek z możliwością umorzenia nawet ( 25%). Aktualnie dostępne są dwa pogramy:

Projekt OPEN– Program „Open” to propozycja nieoprocentowanej pożyczki dla każdego, kto chce się rozwijać. Pożyczkę można przeznaczyć na ukończenie kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych. Co więcej – uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych daje szansę na umorzenie części kwoty! Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Krajowy Fundusz Szkoleniowy- Fundusz daje możliwość zdobycia nawet 100% dofinansowania na studia podyplomowe. Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Oferta  studiów podyplomowych  pedagogicznych:

 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną ( dawniej oligofrenopedagogika) – 3 semestry.
 2. Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu – 3 semestry
 3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 3 semestry
 4. Tyflopedagogika – 3 semestry
 5. Surdopedagogika – 3 semestry
 6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 3 semestry
 7. Resocjalizacja i socjoterapia – 3 semestry
 8. Terapia pedagogiczna – 3 semestry
 9. Historia w szkole – 3 semestry
 10. Doradztwo zawodowe – 3 semestry
 11. Logopedia – 4 semestry
 12. Przygotowanie pedagogiczne – 4 semestry
 13. Integracja sensoryczna – 3 semestry
 14. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – 3 semestry
 15. Filozofia i etyka w szkole – 3 semestry
 16. Organizacja i zarządzanie w oświacie – 3 semestry

 

 

Oferta studiów podyplomowych  kierunki administracyjne, prawne i ekonomiczne.

 

 1. Prawo pracy i kadry – 3 semestry
 2. Zarządzanie służbą zdrowia – 3 semestry
 3. Zarządzanie małym przedsiębiorstwem – 3 semestry
 4. Kryminalistyka i kryminologia – 3 semestry
 5. Samorząd terytorialny i rozwój lokalny – 3 semestry
 6. Służby inspekcje i straże – 3 semestry
 7. Zarządzanie kryzysowe – 3 semestry

Specjalizacja :

Jesteśmy jednym z 35 podmiotów w Polsce mających zgodę MRPiPS do prowadzenie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (ROZPORZĄDZENIEMINISTRA PRACY IPOLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 26 września 2012r.wsprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej).

Czas trwania  – 8 miesięcy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *