Uwaga Studenci – stypendia

Uwaga Studenci – stypendia

W związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
rektor w porozumieniu z samorządem studenckim od 1 stycznia 2023 r.
podniósł próg dochodu do stypendium socjalnego do kwoty 1294,40 zł
netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *