Rekrutacja na studia niestacjonarne 2018/2019!

Rekrutacja na studia niestacjonarne 2018/2019!

Rekrutacja na studia niestacjonarne 2018/2019 trwa!
„POMERANIA” Starachowice. Dołącz do nas!

Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna
„POMERANIA” w Chojnicach

Wydział zamiejscowy w Starachowicach
27-200 Starachowice ul. Wigury 18

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2018/2019
Studia Podyplomowe

Studia I stopnia (licencjackie):

Pedagogika
– przedszkolna i wczesnoszkolna
– opiekuńczo – wychowawcza 
Filologia angielska
– nauczycielska
– translatoryka
Bezpieczeństwo wewnętrzne
– zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo informacji
– bezpieczeństwo społeczne
– kryminologia i wiktymologia

Studia II stopnia (magisterskie):

Pedagogika
– pedagogika specjalna

– resocjalizacja i socjoterapia
– przedszkolna i wczesnoszkolna
Administracja
– administracja publiczna

– bezpieczeństwo publiczne
– prawo pracy i kadry

pwsh@pomeraniastarachowice.edu.pl
tel. +48 531 976 473, +48 888 540 822

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *