Konsultacje wykładowców on-line

Konsultacje wykładowców on-line

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021

(odbywają się na komunikatorze SKYPE)

 

Wykładowca

 

dr Magdalena Grochulska

dr Marek Enerlich

Termin

 

Środa godz. 16 – 18

Czwartek – godz. 16 – 18

dr Dorota Bronk  

 • we wtorki od 14.00-15.00 wszystkich przedmiotów i praktyk

Konsultacje przez Skype: https://join.skype.com/iIfCJ6Ch7Zjc

dr Łukasz Domański
 • 08.05.2021r. godz. 11.30 – 14.15 Prawo zamówień publicznych
 • 08.05.2021r. godz. 14.30 – 17.00 Publiczne prawo gospodarcze
dr Grażyna Durka 28 marca w godzinach 14.30-17.00
dr Grzegorz Goryński
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – II ROK MGR – 27.03, godz. 11.45 -14.15;
 • Zarządzanie w administracji publicznej I rok MGR – 27. 03, godz. 9.00 – 11.30;
 • Techniki autoprezentacji I rok Lic A+ BW–30.05, godz. 9.00 – 11.30 ;
 • Prawo pracy i prawo urzędnicze WYKŁAD II ROK ADM. – 28.03, godz. 9.00 – 11.30;
 • Organizacja i zarządzanie Wykład II rok Administracja – 30.05, godz. 14.30 -17.00;
 • Organy porządku publicznego III rok Administracja – BW – 16.05, godz. 14.30 -17.00;
 • Techniki mediacji i negocjacji I rok Administracja MGR – 25.04. ,godz. 9.00 – 11.30;
 • Nauka o bezpieczeństwie wewnętrznym II rok Administracja – 30.05 ,godz. 11.45 -14.15;
 • Seminarium Adm. Spec. BW– 28.03, godz. 14.30 -17.00;
dr Jolanta Spychalska-Kamińska
 • 28.03. godz. 14.30-17.00 – Warsztaty przedszkolne: teatr dla dzieci
 • 11.04. godz. 14.30-17.00 – Metodyka rozwoju aktywności ruchowej
 • 15.05. godz. 14.30-17.00 – Metodyka i projektowanie edukacji zintegrowanej
dr Alicja Szulc-Boczek
 • 19.03.2021 – 17.00-19.15 Metodyka edukacji i rewalidacji dzieci i młodzieży niesłyszących i niewidomych
 • 26.03.2021 – 17.00-19.15 Pedagogika społeczna
 • 09.04.2021 – 17.00-19.15 Metody kształcenia i wychowania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w szkole podstawowej
 • 16.04.2021 – 17.00-19.15 Systemy opieki i rewalidacji osób dorosłych niepełnosprawnych
 • 23.04.2021 – 17.00-19.15 Dydaktyka ogólna
 • 30.04.2021 – 17.00-19.15 Pedagogika integracyjna
 • 07.05.2021 – 17.00-19.15 Seminarium
dr Waldemar Żuchowski
 • 10.03. godz. 17.30 -20.00 Samorząd wojewódzki
 • 17.03. godz.17.30 – 20.00 Samorząd gminny
 • 24.03. godz. 17.30 – 20.00 seminarium
 • 31.03. godz. 17.30 – 20.00 Prawo ochrony środowiska
 • 2.06.  godz.17.30 – 20.00 Postępowanie administracyjne
 • 9.06.  godz.17.30 – 20.00 Prawo samorządu terytorialnego
 • 16.06.godz. 17.30 – 20.00 Postępowanie sądowo-administracyjne
mgr Anna Chojecka-Makles
 • 25.04.2021, godz. 9.00-11.30 Kurs zintegrowany
 • 25.04.2021 godz. 11.45-14.15 Lektorat języka obcego
mgr Aneta Daszkiewicz
 • 5 maja 2021r. – 16.00-18.30
 • 19 maja 2021r. – 16.00-18.30
 • 6 czerwca 2021r. – 16.00-18.30
mgr Sylwia Frenkiel
 • sobota 27.03. ( 11:30- 14:00) – Licencjat rok  III, Warsztaty wczesnoszkolne: literatura dla dzieci
 • sobota 10.04.  (11:30-14.00) – Mgr II PPiW, Warsztaty wczesnoszkolne: literatura dla dzieci
mgr Joanna Jakusz
 • 23.04.21 – 16.00 – 18.30 Wspieranie osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną  –  studia podyplomowe oligo
 • 14.05.21 r. – 16.00 – 18.30  Metodyka edukacji i rewalidacji dzieci i młodzieży z niepełn. ruchową — studia  magisterskie
mgr inż. Roman Kartasiński Przez Skype:

Filologia
Technologia informacyjna
sobota 27.02  godz.14.30 do 17.00

Administracja i Bezpieczeństwo
Technologia informacyjna
sobota 27.03  godz.14.30 do 17.00

Pedagogika jednolite
Technologia informacyjna z metodyką
sobota 24.04  godz.9.00 do 11.30

mgr Paweł Oleksiak 23 maja godz. 9.00-11.30
mgr Iwona Słomińska 29.05.2021 godz. 14.30 -17.00 Zajęcia  plast. tech. Lic.III
mgr Iwona Stolc
 • 15.05.2021 godz. 17.15-19.45 Wspieranie osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną     Podyplom. OLIGO
 • 12.06.2021  godz.  17.15-19.45  Metodyka zajęć  logopedycznych w szkole – Podyplom.  Logopedia
 • 13.06.2021 godz.   11.45-14.15   Metodyka dedukcji i rewalidacji dzieci  i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową      Mgr II
mgr Kamil Tkaczyk Przez Skype: Kamil Tkaczyk

 • 23 marca 2021 (wtorek), godz. 19:00-20:30  Statystyka i demografia; Administracja elektroniczna.
 • 25 marca 2021 (czwartek), godz. 19:00-20:30 Warsztaty adm: Starostwo powiatowe; Agencje rządowe.
 • 30 marca 2021 (wtorek), godz. 19:00-20:30 Samorząd wojewódzki; Warsztaty adm: Urząd celny.
 • 1 kwietnia 2021 (czwartek), godz. 19:00-20:30 Kontrola i audyt w administracji; Samorząd gminny.
 • 8 kwietnia 2021 (czwartek), godz. 19:00-20:30  Statystyka i demografia; Administracja elektroniczna.
 • 13 kwietnia 2021 (wtorek), godz. 19:00-20:30  Warsztaty adm: Starostwo powiatowe; Agencje rządowe.
 • 15 kwietnia 2021 (czwartek), godz. 19:00-20:30 Samorząd wojewódzki; Warsztaty adm: Urząd celny.
 • 20 kwietnia 2021 (wtorek), godz. 19:00-20:30 Kontrola i audyt w administracji; Samorząd gminny.
 • 23 kwietnia 2021 (czwartek), godz. 19:00-20:30 Statystyka i demografia; Administracja elektroniczna.
 • 27 kwietnia 2021 (wtorek), godz. 19:00-20:30 Warsztaty adm: Starostwo powiatowe; Agencje rządowe.
 • 29 kwietnia 2021 (czwartek), godz. 19:00-20:30 Samorząd wojewódzki; Warsztaty adm: Urząd celny.
 • 6 maja 2021 (czwartek), godz. 19:00-20:30 Kontrola i audyt w administracji; Samorząd gminny.
mgr Ewa Trawicka
 • 05.05.2021r. od godz. 16.00 – Zajęcia muzyczno-rytmiczne z metodyką
 • 06.05.2021r. od godz. 16.00 – Zajęcia muzyczno-rytmiczne z metodyką
mgr Waldemar Wikarjusz
 • 24.04.2021-godz 14,30-17,00 studia podyplomowe oligo
 • 15.05.2021-godz 11,45-17,00 studia magisterskie
mgr Fabiola Wolny Konsultacje na discordzie, czat prywatny.

 • 16.04.2021 – godz. 14.00-16.30 Fonetyka
 • 23.04.2021 – godz. 14.00-16.30 Słownictwo
 • 30.04.2021 – godz. 14.00-16.30 Translatoryka
 • 07.05.2021 – godz. 14.00-16.30 Projektowanie zajęć
 • 14.05.2021 – godz. 14.00-16.30 Metodyka
 • 21.05.2021 – godz. 14.00-16.30 Czytanie
 • 28.05.2021 – godz. 14.00-16.30 Język Pisany
mgr Jan Zamkowski 15.05.2021r. od godz. 14.00 – Emisja głosu

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *