Harmonogramy egzaminów

Harmonogramy egzaminów

Szanowni Studenci, przedstwiamy terminy egzaminów sesji zimowej.

Pedagogika/filologia angielska

 

Prowadzący Nazwa przedmiotu Kierunek Termin
dr Jolanta Spychalska-Kamińska Pedagogika ogólna I rok jedn. mgr PPW i PS

I rok fil. ang. lic

29.01.2022

godz. 10:30

Monitorowanie rozwoju dziecka w przedszkolu i kl. I-III IV rok jedn. mgr PPW 29.01.2022

godz. 11:00

Dr Sebastian Bera Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza II i III fil. ang. lic 19.02.2022

godz. 10:00

Dr Łukasz Kaczmarek Psychologia ogólna I rok jedn. mgr PPW i PS

 

20.02.2022

godz. 12:00

Dr Agnieszka Muchacka-Cymerman Psychologia rozwoju i osobowości I rok jedn. mgr PPW i PS 15.02.2022

godz. 18:00

Psychologia kliniczna II rok 2st mgr EWiP i PS 16.02.2022

godz. 18:00

Prof. Bożena Muchacka Oligofrenopedagogika II rok 2st mgr PS, SP oligo 1 sem 4.02.2022 godz. 18:00
Prof. Barbara Skałbania Pedagogika społeczna II rok jedn. mgr PPW i PS Zakończono w październiku
Prof. Piotr Semków Historia wychowania II rok jedn. mgr PPW i PS 26.02.2022, godz. 10.00
Dr Wojciech Zieliński Współczesne koncepcje socjologii II rok 2st mgr EWiP i PS 2 lutego / 11:00-12:00

3 lutego / 19:00-20:00

16 lutego / 11:00-12:00

17 lutego / 19:00-20:00

Skype: https://join.skype.com/NmekZ8GXjcm2

Dr Małgorzata Karwowska System wczesnego wspomagania rozwoju dziecka II rok 2st mgr EWiP i PS 7.02.2022

godz. 8:00-22:00

platforma moodle

Dr Elżbieta Zyzik Przygotowanie dziecka do szkoły i adaptacja w klasie I IV rok jedn. mgr PPW 15.02.2022

godz. 18:00

Dr Elena Karpuszenko Metodyka rozwijania aktywności matematycznej IV rok jedn. mgr PPW

 

19.02.2022 godz. 10:30
Podstawy prawne SPE SP oligo i autyzm 1 sem – Starachowice 19.02.2022

godz. 10.00

– Chojnice PSIV rok

– Oligofrenopedagogika Kościerzyna III sem

1.02.2022

godz. 18.00

– Chojnice, oligo podyplomowe III sem.

– Kościerzyna, PS, IV

30.01.2022

godz. 18.00

Dr Dorota Bronk Pedagogika przedszkolna II rok lic PPW i PS 12.02.2022, godz. 10.00
dr Alicja Szulc-Boczek Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych w przedszkolu IV rok jedn. mgr PPW i PS, SP oligo 1 sem, SP autyzm 1 sem 05.02.2022 godz. 10.00
Teorie edukacji integracyjnej i włączającej IV rok jedn. mgr PPW i PS 06.02.2022 godz. 10.30

 

Administracja/BW

Prowadzący Nazwa przedmiotu Kierunek Termin
Prof. Piotr Semków Historia administracji I rok lic adm 27.02.2022, godz. 10.00.
Nauka o polityce I rok 2st mgr adm 26.02.2022, godz. 16.00
Nauka o państwie i prawie

 

I rok lic adm

I rok lic BW

28.02.2022, godz. 18.00
Bezpieczeństwo społeczne II rok lic BW 28.02.2022, godz. 18.00
Dr Wojciech Zieliński Socjologia organizacji II rok 2st mgr adm 2.02.2022, godz. 11:00-12:00

3.02.2022, godz. 19:00-20:00

16.02.2022, godz. 11:00-12:00

17.02.2022, godz. 19:00-20:00

Skype: https://join.skype.com/NmekZ8GXjcm2

Mgr Emilia Dębska

 

Publiczne prawo konkurencji I rok 2st mgr adm, SP adm 1 sem 20.02.2022 godz. 9.30
Prawo administracyjne II rok lic adm

II rok lic BW

6.02.2022, godz. 14.30

18.02.2022, godz. 10.00

 

Dr Bogumiła Ropińska

 

Prawo podatkowe I rok 2st mgr adm, SP adm 1 sem  
Finanse publiczne i prawo finansowe III rok lic adm

 

 
Finanse i budżet samorządowy III rok lic adm  
Dr Waldemar Żuchowski

 

Administracja publiczna I rok 2st mgr adm, SP adm 1 sem 2.02.2022 od 18:30 (skype)
Ustrój samorządu terytorialnego II rok lic adm 19.02.2022

godz. 11:00

Administracja samorządowa II rok lic adm 6.02.2022
Mgr Maria Niedopytalska Makro i mikro ekonomia II rok lic adm

II rok lic BW

15.02.2022 godz. 19:00
Dr Grzegorz Goryński Nauka o bezpieczeństwie wewnętrznym I rok lic BW

 

14.02.2022, godz.18:00
Organy porządku publicznego II rok lic BW 5.02.2022 godz. 10:00

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *