Dodatkowe certyfikaty dla studentów PWSH Pomerania.

Dodatkowe certyfikaty dla studentów PWSH Pomerania.

Projekt MOOC jest systemowym rozwiązaniem tworzącym sieć współpracy uczelni i innych uznanych podmiotów kształcących na odległość.

Projekt realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kursy są umieszczane przez Uczelnie które wygrały konkurs POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 „Kurs na MOOC” w ramach Działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” w Osi III PO WER ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  PWSH Pomerania wygrała konkurs na realizację sześciu kursów.  Na pierwszym etapie w kursach mogą uczestniczyć tylko  nasi studenci. Każdy z kursów trwa 100 godzin. Realizowany jest na platformie NOVIKA. Po ukończeniu kursu student otrzymuje certyfikat potwierdzający kompetencje.

  • Kurs Coaching jako narzędzie uwalniania kreatywnego potencjału
  • Kurs Komunikacja interpersonalna.
  • Kurs o robić kiedy nam się nie chce? – o skutecznych sposobach motywowania siebie i organizacji czasu.
  • Kurs prowadzenie treningów umiejętności społecznych z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
  • Kurs Warsztat kreatywności myślenia, twórczego rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji.
  • 6 Kurs Warsztaty twórczego radzenia sobie ze stresem

 

By wziąć udział w kursie należy wypełnić oświadczenie które mają Państwo na mailach grupowych  zgodnie z opisaną tam procedurą lub osobiście złożyć oświadczenie w Dziekanacie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *