Wysokość wpisowego i czesnego za rok akademicki 2022/2023

Wpisowe

 

Maj

2022

Czerwiec 2022 Lipiec

2022

Sierpień

2022

Wrzesień

2022

0 zł 0 zł 50 zł 100 zł 200 zł

 

STUDIA MAGISTERSKIE (5-letnie jednolite)

 

kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i Pedagogika specjalna:

 

Lp. Wpłata jednorazowa za rok akademicki Wpłata
w ratach
(2 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(4 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(8 rat w roku)
Termin płatności
1. 4.000 zł 2.100 zł 1.100 zł 575 zł 30.09.2022
2. 575 zł 31.10.2022
3. 1.100 zł 575 zł 30.11.2022
4. 575 zł 31.12.2022
5. 2.100 zł 1.100 zł 575 zł 28.02.2023
6. 575 zł 31.03.2023
7. 1.100 zł 575 zł 30.04.2023
8. 575 zł 31.05.2023
 razem: 4.000 zł 4.200 zł 4.400 zł 4.600 zł  

 

STUDIA MAGISTERSKIE (2-letnie uzupełniające)

 

kierunek Administracja i Pedagogika:

 

Lp. Wpłata jednorazowa za rok akademicki Wpłata
w ratach
(2 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(4 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(8 rat w roku)
Termin płatności
1. 4.000 zł 2.100 zł 1.100 zł 575 zł 30.09.2022
2. 575 zł 31.10.2022
3. 1.100 zł 575 zł 30.11.2022
4. 575 zł 31.12.2022
5. 2.100 zł 1.100 zł 575 zł 28.02.2023
6. 575 zł 31.03.2023
7. 1.100 zł 575 zł 30.04.2023
8. 575 zł 31.05.2023
 razem: 4.000 zł 4.200 zł 4.400 zł 4.600 zł  

 

 

STUDIA LICENCJACKIE

 

kierunek Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne i Filologia angielska

 

Lp. Wpłata jednorazowa za rok akademicki Wpłata
w ratach
(2 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(4 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(8 rat w roku)
Termin płatności
1. 3.800 zł 2.000 zł 1.050 zł 550 zł 30.09.2022
2.       550 zł 31.10.2022
3.     1.050 zł 550 zł 30.11.2022
4.       550 zł 31.12.2022
5.   2.000 zł 1.050 zł 550 zł 28.02.2023
6.       550 zł 31.03.2023
7.     1.050 zł 550 zł 30.04.2023
8.       550 zł 31.05.2023
razem: 3.800 zł 4.000 zł 4.200 zł 4.400 zł  

 

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 

Studia podyplomowe 2 – semestralne  (ADMINISTRACJA)

 

Lp. Wpłata jednorazowa za cały cykl studiów Wpłata
za semestr
Wpłata
w ratach
(4 raty)
Wpłata
w ratach
(8 rat)
Termin płatności
1. 2.800 zł 1.500 zł 800 zł 425 zł 30.09.2022
2.       425 zł 31.10.2022
3.     800 zł 425 zł 30.11.2022
4.       425 zł 31.12.2022
5.   1.500 zł 800 zł 425 zł 28.02.2023
6.       425 zł 31.03.2023
7.     800 zł 425 zł 30.04.2023
8.       425 zł 31.05.2023
razem:  2.800 zł 3.000 zł 3.200 zł 3.400 zł  

 

 

 

 

Studia podyplomowe 3 – semestralne  (PEDAGOGIKA)

 

Lp. Wpłata jednorazowa za cały cykl studiów Wpłata
za semestr
Wpłata
w ratach
(6 rat)
Wpłata
w ratach
(12 rat)
Termin płatności
1. 4.200 zł 1.500 zł 800 zł 425 zł 30.09.2022
2.       425 zł 31.10.2022
3.     800 zł 425 zł 30.11.2022
4.       425 zł 31.12.2022
5.   1.500 zł 800 zł 425 zł 28.02.2023
6.       425 zł 31.03.2023
7.     800 zł 425 zł 30.04.2023
8.       425 zł 31.05.2023
9.   1.500 zł 800 zł 425 zł 30.09.2023
10.       425 zł 31.10.2023
11.     800 zł 425 zł 30.11.2023
12.       425 zł 31.12.2023
razem:  4.200 zł 4.500 zł 4.800 zł 5.100 zł  

 

 

Studia podyplomowe 4 – semestralne  (LOGOPEDIA)

 

Lp. Wpłata jednorazowa za cały cykl studiów Wpłata
za semestr
Wpłata
w ratach
(8 rat)
Wpłata
w ratach
(16 rat)
Termin płatności
1. 5.600 zł 1.500 zł 800 zł 425 zł 30.09.2022
2.       425 zł 31.10.2022
3.     800 zł 425 zł 30.11.2022
4.       425 zł 31.12.2022
5.   1.500 zł 800 zł 425 zł 28.02.2023
6.       425 zł 31.03.2023
7.     800 zł 425 zł 30.04.2023
8.       425 zł 31.05.2023
9.   1.500 zł 800 zł 425 zł 30.09.2023
10.       425 zł 31.10.2023
11.     800 zł 425 zł 30.11.2023
12.       425 zł 31.12.2023
13.   1.500 zł 800 zł 425 zł 28.02.2024
14.       425 zł 31.03.2024
15.     800 zł 425 zł 30.04.2024
16.       425 zł 31.05.2024
 razem: 5.600 zł 6.000 zł 6.400 zł 6.800 zł  


Alior Bank O/Chojnice :  Rachunek bankowy :  PWSH „Pomerania” Chojnice
Nr :  28 2490 0005 0000 4530 9434 3524

Uwaga : Wpisowe płatne przy składaniu dokumentów.
Pierwsza wpłata czesnego do 30 września 2022 r.

 

Informacje