Wysokość czesnego za rok akademicki 2020/2021
Wpisowe

Maj 2020 Czerwiec 2020 Lipiec 2020 Sierpień 2020 Wrzesień 2020
0 zł 0 zł 50 zł 100 zł 200 zł

STUDIA MAGISTERSKIE (5-letnie jednolite)

I rok kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna + pedagogika specjalna:

Lp. Wpłata jednorazowa za rok akademicki Wpłata
w ratach
(2 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(4 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(8 rat w roku)
Termin płatności
1. 3.600 zł 1.900 zł 1.000 zł 525 zł 30.09.2020
2. 525 zł 31.10.2020
3. 1.000 zł 525 zł 30.11.2020
4. 525 zł 31.12.2020
5. 1.900 zł 1.000 zł 525 zł 28.02.2021
6. 525 zł 31.03.2021
7. 1.000 zł 525 zł 30.04.2021
8. 525 zł 31.05.2021
3.600 zł 3.800 zł 4.000 zł 4.200 zł

STUDIA MAGISTERSKIE (2-letnie uzupełniające)

I i II rok kierunek Administracja i Pedagogika:

Lp. Wpłata jednorazowa za rok akademicki Wpłata
w ratach
(2 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(4 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(8 rat w roku)
Termin płatności
1. 3.600 zł 1.900 zł 1.000 zł 525 zł 30.09.2020
2. 525 zł 31.10.2020
3. 1.000 zł 525 zł 30.11.2020
4. 525 zł 31.12.2020
5. 1.900 zł 1.000 zł 525 zł 28.02.2021
6. 525 zł 31.03.2021
7. 1.000 zł 525 zł 30.04.2021
8. 525 zł 31.05.2021
3.600 zł 3.800 zł 4.000 zł 4.200 zł

STUDIA LICENCJACKIE

Studia niestacjonarne (zaoczne) licencjackie: I, II i III rok, wszystkie kierunki

Lp. Wpłata jednorazowa za rok akademicki Wpłata
w ratach
(2 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(4 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(8 rat w roku)
Termin płatności
1. 3.400 zł 1.800 zł 950 zł 500 zł 30.09.2020
2. 500 zł 31.10.2020
3. 950 zł 500 zł 30.11.2020
4. 500 zł 31.12.2020
5. 1.800 zł 950 zł 500 zł 28.02.2021
6. 500 zł 31.03.2021
7. 950 zł 500 zł 30.04.2021
8. 500 zł 31.05.2021
3.400 zł 3.600 zł 3.800 zł 4.000 zł

STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe 2- semestralne (ADMINISTRACJA)

Lp. Wpłata jednorazowa za cały cykl studiów Wpłata
za semestr
Wpłata
w ratach
(4 raty)
Wpłata
w ratach
(8 rat)
Termin płatności
1. 2.600 zł 1.400 zł 750 zł 400 zł 30.09.2020
2. 400 zł 31.10.2020
3. 750 zł 400 zł 30.11.2020
4. 400 zł 31.12.2020
5. 1.400 zł 750 zł 400 zł 28.02.2021
6. 400 zł 31.03.2021
7. 750 zł 400 zł 30.04.2021
8. 400 zł 31.05.2021
2.600 zł 2.800 zł 3.000 zł 3.200 zł

Studia podyplomowe 3 – semestralne (PEDAGOGIKA)

Lp. Wpłata jednorazowa za cały cykl studiów Wpłata
za semestr
Wpłata
w ratach
(6 rat)
Wpłata
w ratach
(12 rat)
Termin płatności
1. 3.900 zł 1.400 zł 750 zł 400 zł 30.09.2020
2. 400 zł 31.10.2020
3. 750 zł 400 zł 30.11.2020
4. 400 zł 31.12.2020
5. 1.400 zł 750 zł 400 zł 28.02.2021
6. 400 zł 31.03.2021
7. 750 zł 400 zł 30.04.2021
8. 400 zł 31.05.2021
9. 1.400 zł 750 zł 400 zł 30.09.2021
10. 400 zł 31.10.2021
11. 750 zł 400 zł 30.11.2021
12. 400 zł 31.12.2021
3.900 zł 4.200 zł 4.500 zł 4.800 zł

Studia podyplomowe 4 – semestralne (LOGOPEDIA)

Lp. Wpłata jednorazowa za cały cykl studiów Wpłata
za semestr
Wpłata
w ratach
(8 rat)
Wpłata
w ratach
(16 rat)
Termin płatności
1. 5.200 zł 1.400 zł 750 zł 400 zł 30.09.2020
2. 400 zł 31.10.2020
3. 750 zł 400 zł 30.11.2020
4. 400 zł 31.12.2020
5. 1.400 zł 750 zł 400 zł 28.02.2021
6. 400 zł 31.03.2021
7. 750 zł 400 zł 30.04.2021
8. 400 zł 31.05.2021
9. 1.400 zł 750 zł 400 zł 30.09.2021
10. 400 zł 31.10.2021
11. 750 zł 400 zł 30.11.2021
12. 400 zł 31.12.2021
13. 1.400 zł 750 zł 400 zł 28.02.2022
14. 400 zł 31.03.2022
15. 750 zł 400 zł 30.04.2022
16. 400 zł 31.05.2022
5.200 zł 5.600 zł 6.000 zł 6.400 zł

Alior Bank O/Chojnice :  Rachunek bankowy :  PWSH „Pomerania” Chojnice
Nr :  28 2490 0005 0000 4530 9434 3524

Uwaga : Wpisowe płatne przy składaniu dokumentów.
Pierwsza wpłata czesnego do 30 września.