Wysokość czesnego za rok akademicki 2018/2019
Opłaty za naukę w PWSH „Pomerania” w Chojnicach obejmują wpisowe i czesne wg tabeli :

Wpisowe
     za studia
 Maj i czerwiec 2018     Lipiec 2018     Sierpień 2018     Wrzesień 2018
1. Magisterskie                0 zł           50 zł           100 zł            200 zł
2. Licencjackie                0 zł           50 zł           100 zł            200 zł
3. Podyplomowe                0 zł           50 zł           100 zł            200 zł

STUDIA LICENCJACKIE

Studia niestacjonarne (zaoczne) licencjackie: wszystkie kierunki

Lp. Wpłata jednorazowa za rok akademicki Wpłata
w ratach
(2 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(4 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(8 rat w roku)
Termin płatności
1. 3 400 zł 1 800 zł 950 zł 500 zł 30.09.2018
2. 500 zł 31.10.2018
3. 950 zł 500 zł 30.11.2018
4. 500 zł 31.12.2018
5. 1 800 zł 950 zł 500 zł 28.02.2019
6. 500 zł 31.03.2019
7. 950 zł 500 zł 30.04.2019
8. 500 zł 31.05.2019
3 400 zł 3 600 zł 3 800 zł 4 000 zł

STUDIA MAGISTERSKIE

I i II rok kierunek Administracja i Pedagogika:

Lp. Wpłata jednorazowa za rok akademicki Wpłata
w ratach
(2 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(4 raty w roku)
Wpłata
w ratach
(8 rat w roku)
Termin płatności
1. 3 600 zł 1 900 zł 1 000 zł 525 zł 30.09.2018
2. 525 zł 31.10.2018
3. 1 000 zł 525 zł 30.11.2018
4. 525 zł 31.12.2018
5. 1 900 zł 1 000 zł 525 zł 28.02.2019
6. 525 zł 31.03.2019
7. 1 000 zł 525 zł 30.04.2019
8. 525 zł 31.05.2019
3 600 zł 3 800 zł 4 000 zł 4 200 zł

STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe trzysemestralne

Lp. Wpłata jednorazowa za cały cykl studiów Wpłata
za semestr
Wpłata
w ratach
(6 rat)
Wpłata
w ratach
(12 rat)
Termin płatności
1. 3 900 zł 1 400 zł 750 zł 400 zł 30.09.2018
2. 400 zł 31.10.2018
3. 750 zł 400 zł 30.11.2018
4. 400 zł 31.12.2018
5. 1 400 zł 750 zł 400 zł 28.02.2019
6. 400 zł 31.03.2019
7. 750 zł 400 zł 30.04.2019
8. 400 zł 31.05.2019
9. 1 400 zł 750 zł 400 zł 30.09.2019
10. 400 zł 31.10.2019
11. 750 zł 400 zł 30.11.2019
12. 400 zł 31.12.2019
3 900 zł 4 200 zł 4 500 zł 4 800 zł

Studia podyplomowe dwusemestralne

Lp. Wpłata jednorazowa za cały cykl studiów Wpłata
za semestr
Wpłata
w ratach
(4 raty)
Wpłata
w ratach
(8 rat)
Termin płatności
1. 2 600 zł 1 400 zł 750 zł 400 zł 30.09.2018
2. 400 zł 31.10.2018
3. 750 zł 400 zł 30.11.2018
4. 400 zł 31.12.2018
5. 1 400 zł 750 zł 400 zł 28.02.2019
6. 400 zł 31.03.2019
7. 750 zł 400 zł 30.04.2019
8. 400 zł 31.05.2019
2 600 zł 2 800 zł 3 000 zł 3 200 zł


Alior Bank O/Chojnice :  Rachunek bankowy :  PWSH „Pomerania” Chojnice

Uwaga : Wpisowe płatne przy składaniu dokumentów.
Pierwsza wpłata czesnego do 30 września.

Nr :  75 1060 0076 0000 3200 0094 3456