Społeczna Rada Pracodawców (SRP) przy Rektorze PWSH „Pomerania” została powołana Zarządzeniem Rektora z dnia 08.04.2009r. Jest to forum społeczne działające na zasadach konsultacyjnych. Funkcjonowanie SRP jest szczegółowo określone w regulaminie i opiera się na tzw. kompetencjach miękkich (opiniowanie, wspieranie, inicjowanie, wypracowywanie) bez prawa bezpośredniej ingerencji w funkcjonowanie Uczelni. Współpraca polega głównie na opiniowaniu oferty edukacyjnej PWSH pod kątem potrzeb lokalnego rynku pracy, umożliwianiu naszym studentom odbycia praktyk zawodowych i staży oraz wspieraniu i sponsorowaniu uczelnianych imprez. Społeczną Radę Pracodawców tworzą osoby które na co dzień kierują urzędami, placówkami oświatowymi i ośrodkami opiekuńczo-wychowawczymi lub są właścicielami zakładów pracy. Wyróżniają się dorobkiem i doświadczeniem w zakresie współtworzenia lokalnego rynku pracy. Członkowie SRP odbywają cykliczne spotkania podczas których m.in. uczestniczą w warsztatach szkoleniowych lub wykładach. Są również gośćmi uroczystości akademickich i okazjonalnych posiedzeń Senatu.

Adamowicz Wojciech

Adamowicz Wojciech Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach

Dalecki
Tadeusz

DALECKI Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chojnicachus2203@pm.mofnet.gov.pl

Fierek
Jolanta

FIEREK Pełnomocnik Banku Spółdzielczego w Czerskuinfo@bsczersk.pl

Finster
Arseniusz

Finster Arseniusz Burmistrz Chojnicwww.miasto.chojnice.pl

Ginter
Kazimierz

Ginter Kazimierz Właściciel Zakładu Produkcji Materiałów Budowlanych GINTER w Chojnicachwww.ginter.pl

Jażdżewski Zbigniew

JAZDZEWSKI Dyrektor Aresztu Śledczego w Chojnicachwww.sw.gov.pl

Kołyszko
Karol

Kolyszko Karol Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicachwww.sp3.chojnice24.pl

Michalski Tomasz

TOMASZ MICHALSKI Dowódca JW3775www.34btr.sp.mil.pl

Skaja
Stanisław

Skaja Stanislaw Starosta Chojnickiwww.bip.powiatchojnice.pl

Skiba
Andrzej

Skiba Andrzej Właściciel Zakładów Mięsnych Skiba w Chojnicachwww.skiba.pl

Skórczewski Robert

Skorczewski Robert Dyrektor  Firmy FUNGOPOL Sp. J. w Brusachwww.fungopol.pl

Sząszor
Małgorzata

Szaszor Malgorzata Dyrektor Przedszkola Niepublicznego o profilu artystyczno – sportowym „Bajka” w Chojnicachwww.bajka.chojnice.pl

Szczepańska Elżbieta

Szczepanska Elzbieta Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicachwww.mops.chojnice.pl

Szczepańska
Julita
Szczepański Krzysztof

consulting Właściciele firmy FDS Consulting w Chojnicachwww.fds-consulting.eu