CENTRUM  STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w LUBLINIE

Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej ,,Pomerania”

w Chojnicach

 

zaprasza do udziału w studiach podyplomowych

 

Adres: Lublin ul. Szkolna 4

Telefon:  669 006 777, 606 153 002

e-mail : pwsh_lublin@pomeraniastarachowice.edu.pl

www.pomeraniachojnice.edu.pl

www.pomeraniastarachowice.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE DWUSEMESTRALNE

Oferujemy: atrakcyjne ceny, program studiów oparty na doświadczeniach wielu wybitnych praktyków, doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną.

Studia nie kończą się pisaniem pracy dyplomowej (ocena na świadectwie  ukończenia studiów stanowi średnią ocen uzyskanych w toku studiów).

Wpisowe 50 zł

Opłata za całe studia:

2400 zł w przypadku opłaty jednorazowej,

2600 zł w przypadku płatności w dwóch ratach,

2800 zł w przypadku płatności w czterech ratach,

3200zł w przypadku płatności w ośmiu ratach.

 

PROPONOWANE KIERUNKI:

Kierunki pedagogiczne:

 1. Integracja sensoryczna

 2. Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością umysłową – oligofrenopedagogika

 3. Biologia w szkole

 4. Geografia w szkole

 5. Wiedza o społeczeństwie

 6. Edukacja dla bezpieczeństwa

 7. Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu

 8. Terapia pedagogiczna

 9. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 10. Organizacja i zarządzanie w oświacie

 11. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 12. Resocjalizacja i socjoterapia

 13. Technika i plastyka

 14. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 15. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 16. Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 17. Geriatria

 18. Surdopedagogika

 19. Tyflopedagogika

Kierunki poza pedagogiczne:

 1. Zarządzanie kryzysowe

 2. Negocjacje, mediacje i inne alternatywne sposoby rozwiązywania sporów

 3. Kontrola, nadzór i audyt w administracji

 4. Kryminologia i wiktymologia

Więcej informacji na stronie internetowej:

www.pomerniachojnice.edu.pl

www.pomeraniastarachowice.edu.pl

 

ZAPRASZAMY !